Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"vertrouwen"

Een begeleidingstraject wordt vormgegeven op basis van een vraag of vragen. Ik begin met een grondige inventarisatie door een interview af te nemen van de medewerker (hierna te noemen ‘supervisant’) en zijn/haar leidinggevende. Uitkomst van de inventarisatie is dat verwachtingen over en weer zijn geëxpliciteerd en dat duidelijk is welke resultaten in het traject moeten worden behaald.  Het spreekt voor zich dat ook wordt vastgelegd hoe het traject zal worden geëvalueerd.

Mochten u en ik tot een contract komen, dan plan ik vervolgens een aantal
gesprekken met de supervisant(en) en gaat het traject van start.

‘Werken aan vertrouwen’ staat bij mij hoog in het vaandel. Daar besteed ik voortdurend tijd en
aandacht aan, door consequent te zijn in houding en gedrag. Bovendien houd ik mezelf
verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer waarbinnen de gewenste ontwikkeling op gang kan
komen en de supervisant(en) zich serieus genomen en gerespecteerd voelt(en). De praktijk van de
supervisant staat centraal en samen met hem/haar verken ik obstakels, blokkades, belemmeringen,
etc. Met gebruikmaking van verschillende instrumenten help ik de supervisant inzicht te verwerven en
leerervaringen op te doen. Bij instrumenten kunt u denken aan:

Na afloop van ieder gesprek evalueer ik met de supervisant(en) of de verwachtingen
waargemaakt worden en de geformuleerde resultaten worden behaald, dan wel
binnen handbereik komen.